Rejestracja użytkownika


akceptacja regulaminu

Moje dane osobowe podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA i na przetwarzanie tych danych przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zmianami), w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zgłoszenia. Potwierdzam jednocześnie, że poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA z siedzibą w Opolu (adres: 45-118 Opole, ul. Harcerska 15) i dane te są zbierane w celu realizacji dokonanego przeze mnie zgłoszenia, jak również, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i mogę żądać ich poprawiania i mam prawo kontroli przetwarzania tych danych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zmianami).